Διαλέξεις – Ερευνητικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στο Τ.Α.Β.Μ.

Έναρξη Ιούλιος 20, 2016 - Τερματισμός Αύγουστος 20, 2016 Έληξε

Διαλέξεις – Ερευνητικά σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στο Τ.Α.Β.Μ.

Διαλέξεις κας Κωνσταντίνας Μαρτζούκου,
Robert Gordon University, Aberdeen, UK
Τη Δευτέρα 25/7 και την Παρασκευή 29/7
θα πραγματοποιηθούν στο ΤΑΒΜ
διαλέξεις – ερευνητικά σεμινάρια
στο πλαίσιο του Erasmus+ (Staff Mobility)
από την Δρ. Κωνσταντίνα Μαρτζούκου,
Senior lecturer, Postgraduate Program Leader, Dep. of Information Management, Business School, Robert Gordon University, Aberdeen, Μεγάλη Βρετανία.
Oι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά
στην αίθουσα 2.39 ως ακολούθως:
Δευτέρα, 25/7, 11.00-14.00,
Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων
(Information seeking and retrieval on databases)
Παρασκευή, 29/7, 11.00-14.00,
Βιβλιογραφική επισκόπηση: Μεθοδολογία και πρακτικές
(Literature review processes and practice)
Παρασκευή, 29/7, 15.00-17.00,
Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών
(Writing for research publications)
Οι διαλέξεις είναι ανοικτές στους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.