ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Έναρξη Ιούνιος 30, 2016 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 30, 2016 Έληξε

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 30/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι από 1/7/2016, ημέρα Παρασκευή, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα λειτουργεί τις ακόλουθες ημέρες :
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 10.00 π.μ έως και τις 14.00 μ.μ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ιόνιο Πανεπιστήμιο:www.ionio.gr
Δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα|Ελλάδα
Τηλ.: 2661087306
Website: http://dasta.ionio.gr/internship/
e-mail: internship@ionio.gr
facebook: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου
twitter: Praktiki_Ionio