Ορισμός Αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τ.Α.Β.Μ. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Έναρξη Ιούνιος 28, 2016 - Τερματισμός Αύγουστος 30, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Ορισμός αξιολογητών -Γνωστικό αντικείμενο : Βιβλιομετρία-.pdf166.86 KB

Ορισμός Αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία»