Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση-Παραλαβή συμφωνητικών, συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Έναρξη Ιούνιος 15, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 15, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 15/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος Αρχειονομίας,Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας που έχουν ενημερωθεί με μήνυμα για την αποδοχή τους από την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου να προσέλθουν αύριο Πέμπτη 16/6/2016 στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου από τις 10 π.μ. για την παραλαβή των συμφωνητικών τους και τη συμπλήρωση των απογραφικών ερωτηματολογίων εισόδου. Για όσους δε μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως απαιτείται εξουσιοδότηση σε άλλο άτομο.
--
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ