Ανακοίνωση για την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Σ. Σηφάκη στο Τ.Α.Β.Μ. στις 17/6/2016

Έναρξη Ιούνιος 15, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 15, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Σ. Σηφάκη στο Τ.Α.Β.Μ.

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 14/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Την Παρασκευή 17/6/2016, ώρα 11.00, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι. Θεοτόκη 72), θα πραγματοποιηθεί, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Σταυρούλας Σηφάκη με τίτλο
«Μουσείο και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο Ρόλος της Μουσειακής αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα».
Από την Γραμματεία του Τμήματος