ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Έναρξη Ιούνιος 15, 2016 - Τερματισμός Αύγουστος 31, 2016 Έληξε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 14/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως η φοιτητική εστία δεν επιτρέπει στους φοιτητές που στεγάζονται σε αυτήν να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου, ζητάμε από όσους φοιτητές δε θα δύνανται να βρίσκονται στο νησί μετά τη 18η Ιουνίου 2016 να φροντίσουν να εξουσιοδοτήσουν άλλο άτομο για να λειτουργήσει αντ’ αυτών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου για την παραλαβή των συμφωνητικών τους.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ