ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ Τ.Α.Β.Μ.

Έναρξη Ιούνιος 13, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 13, 2016 Έληξε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ Τ.Α.Β.Μ.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 13/6/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Την Τετάρτη 15/6/2016, ώρα 10:30, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι. Θεοτόκη 72), θα πραγματοποιηθεί, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Α. Μάστορα με τίτλο «Συμβολή στη Μελέτη της Εννοιολογικής Συσχέτισης των Όρων που Χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες κατά τη Σύνθεση και Ανασύνθεση Ερωτημάτων σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες».
Από την Γραμματεία του Τμήματος