Ανακοίνωση για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη της Κέρκυρας το Σάββατο 11/6/2016

Έναρξη Ιούνιος 8, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 8, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη της Κέρκυρας το Σάββατο 11/6/2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
Κέρκυρα, 8/6/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Ι.Π.,
Μετά από πληροφόρηση της ΔΕΗ, ενημερωθήκαμε ότι το Σάββατο 11-6-16 θα έχει όλη η πόλη διακοπή ρεύματος από τις 13:00 έως τις 17:30.
Για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ι.Π.
Θ. Σούλος