Συνεδρίαση ΕΕΕΚ για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Έναρξη Ιούνιος 8, 2016 - Τερματισμός Αύγουστος 12, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Συνεδρίαση ΕΕΕΚ -Βιβλιολογία-Βιβλιογραφία-.pdf151.47 KB

Συνεδρίαση ΕΕΕΚ για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιολογία-Βιβλιογραφία»