Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τ.Α.Β.Μ.στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Έναρξη Ιούνιος 8, 2016 - Τερματισμός Αύγουστος 12, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ για συγκρότηση ΕΕΕΚ -Βιβλιομετρία-.pdf321.94 KB

Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιομετρία» και πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση