Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την πρακτική άσκηση

Έναρξη Ιούνιος 6, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 6, 2016 Έληξε

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρακτική άσκηση

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7/6/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας γνωστοποιούμε ότι εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι φοιτητές για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου για το έτος 2015-2016, ο ιδρυματικός υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, αναπληρωτής καθηγητής Αθανάσιος Ευσταθίου, αποφάσισε τον ορισμό της Τετάρτης 8/6/2016 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των φοιτητών στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Το γραφείο πρακτικής άσκησης
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος