Η ύλη του μαθήματος «Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού»

Έναρξη Ιούνιος 6, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 6, 2016 Έληξε

Η ύλη του μαθήματος «Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ύλη του μαθήματος «Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού» για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου, που αφορούν στους επί πτυχίω φοιτητές, είναι η ακόλουθη:
Οι σελίδες 255-268, 329-404 και 421-441 από το βιβλίο της Καθηγήτριας κας Μαριάννας Κολυβά με τίτλο: «Αρχειονομία. Φορείς παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδρομή», που μοιράζεται ως σύγγραμμα.
Οι διδάσκοντες
Δημήτριος Μεταλληνός-Αλεξάνδρα Καββαδία