Ανακοίνωση για το ΠΜΣ για τα μαθήματα:Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτ/κών Φορέων & Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Συστ/μάτων Πληροφόρησης

Έναρξη Ιούνιος 2, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 2, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για το ΠΜΣ για τα μαθήματα:Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτ/κών Φορέων & Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Συστ/μάτων Πληροφόρησης

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Κέρκυρα, 2/6/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
«Οι παρουσιάσεις των Εργασιών Μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτισμικών Φορέων» πρόκειται να λάβουν χώρα τη Δευτέρα 15:00 με 18:00 και την Τρίτη 18:00 με 21:00.
Η παρουσία ΟΛΩΝ των φοιτητών της κατεύθυνσης και τις δύο ημέρες παρουσιάσεων συνίσταται θερμά από τον διδάσκοντα.
Παράλληλα, την Δευτέρα από ώρα : 17.00 μέχρι 18.00 θα διεξαχθεί Πείραμα Αξιολόγησης Ευχρηστίας Υπηρεσιών Πληροφόρησης από τους συναδέλφους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κατεύθυνσης «Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας», με ευθύνη των Διδασκόντων του Μαθήματος «Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υπηρεσιών Πληροφόρησης» κ.κ. Χρ. Παπαθεοδώρου, Ι. Παπαδάκη και Π. Κωσταγιόλα.»
Από την Γραμματεία του Τμήματος