Ανακοίνωση για την ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Αρχειονομία»

Έναρξη Μάιος 30, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 30, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Αρχειονομία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Αρχειονομία», που είναι ήδη αναρτημένη στο e-class, είναι η εξής:
1) Το άρθρο του Bautier "Τα Αρχεία", που υπάρχει αναρτημένο στην ενότητα "έγγραφα".
2) Οι σελίδες 51-114 από το βιβλίο της κας Μαριάννας Κολυβά με τίτλο: «Αρχειονομία. Φορείς παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδρομή», που μοιράζεται ως σύγγραμμα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος