Ανακοίνωση αναβολής και αναπλήρωσης μαθήματος του κ.Π.Κωσταγιόλα

Έναρξη Μάιος 19, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 30, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής και αναπλήρωσης μαθήματος του κ.Π.Κωσταγιόλα

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 18/5/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του κ.Π.Κωσταγιόλα «Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης΄΄ του Β΄ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/5/2016. Θα αναπληρωθεί την Τρίτη 24/5/2016 και ώρα 12-2.
Από την Γραμματεία του Τμήματος