Ορισμός Αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τ.Α.Β.Μ.

Έναρξη Μάιος 19, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 30, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Ορισμός αξιολογητών -Βιβλιολογία-Βιβλιογραφία-.pdf166.68 KB

Ορισμός Αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιολογία-Βιβλιογραφία»