Αλλαγή ώρας διδασκαλίας σε δύο μαθήματα του Η΄ εξαμήνου

Έναρξη Μάιος 12, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 12, 2016 Έληξε

Αλλαγή ώρας διδασκαλίας σε δύο μαθήματα του Η΄ εξαμήνου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 12/5/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Tα παρακάτω μαθήματα του Η΄ εξαμήνου από σήμερα και έως το πέρας του εαρινού εξαμήνου θα διδάσκονται ως εξής :
Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας΄΄ κάθε Τρίτη 12-3 το μεσημέρι.
΄΄Αρχεία Οργανισμών και Επιχειρήσεων΄΄ κάθε Τετάρτη 9-12 το πρωί.
Από την Γραμματεία του Τμήματος