Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα 2015-2016

Έναρξη Μάιος 11, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 30, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα 2015-2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 10/5/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2015–2016, ότι σύμφωνα με το αριθμ. 71599/Ζ1/27-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα υποβάλλουν την αίτηση τους στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας αλλά ηλεκτρονικά μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα δημιουργηθεί από το υπουργείο.
Σχετικές οδηγίες για την διαδικασία θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση μας.
Για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος που αφορά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, οι δικαιούχοι φοιτητές θα υποβάλλουν κανονικά την αίτησης τους στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.
Από την Φοιτητική Μέριμνα
Μέσω Γραμματείας