Υποτροφίες 15 νέων ερευνητών με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Έναρξη Μάιος 10, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 10, 2016 Έληξε

Υποτροφίες 15 νέων ερευνητών με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Υποτροφίες 15 νέων ερευνητών με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Σας αποστέλλουμε για ανάρτηση στην ηλεκτρονική σας σελίδα, το banner της ανακοίνωσης του ΤΕΙ ΑΜΘ το οποίο αφορά Υποτροφίες 15 νέων ερευνητών με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αναλυτικότερα:
1. Η ανακοίνωση και η υποβολή προτάσεων θα ισχύει έως και τις 25 Μαΐου 2016 και
2. Το link με το οποίο θα συνδεθεί η ανακοίνωση είναι το παρακάτω: http://fellowships.teiemt.gr