Αναβολή μαθήματος Δ΄ εξαμήνου για σήμερα 9/5/2016

Έναρξη Μάιος 9, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 9, 2016 Έληξε

Αναβολή μαθήματος Δ΄ εξαμήνου για σήμερα 9/5/2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 9/5/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του Δ΄ εξαμήνου ΄΄Μουσειογραφία΄΄ δεν θα διδαχθεί σήμερα. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Ο διδάσκων,
Σταύρος Βλίζος
Μέσω Γραμματείας