ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Έναρξη Μάιος 9, 2016 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 9, 2016 Έληξε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 9/5/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
Οι απόφοιτοι που κατέχουν ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία ή την επιστήμη των Πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ( πρακτική άσκηση )στο οικοτροφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σύστημα είναι γενικό και για τους αποφοίτους όλων των κλάδων , αλλά οι υποψήφιοι μπορούν να καθορίζουν στις εφαρμογές τους αν επιθυμούν να εργαστούν στη Βιβλιοθήκη , η οποία αποτελεί πλέον μέρος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικής Υπηρεσιών Έρευνας.
Ενημερωθείτε σχετικά από το παρακάτω κείμενο :
Graduates holding an undergraduate or postgraduate qualification in librarianship or information science are encouraged to apply for the European Parliament's internship (traineeship) scheme. The scheme is general and for graduates of all disciplines, but candidates may specify in their applications that they want to work in the Library, which is now part of the Directorate-General for Parliamentary Research Services. In previous years we have had one or two LIS graduates in each intake.
The internships are paid and last 5 months, starting on 1 March and 1 October each year.
The work undertaken by an intern in the Library would comprise a mixture of the following:
- duties on the information desk in the Reading Room
- basic enquiry work
- cataloguing and indexing (using MARC21/AACR2) of internal publications
- contributing to the Library's social media presence
Interns receive appropriate training and supervision throughout their time here.
For further information, potential candidates should consult the webpage on Traineeships in the European Parliament:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships...
The deadline for internships starting on 1 October is 15 May. Applications are made online.
Neil MURRAY
Administrator - Information Specialist
European Parliament
Directorate-General for Parliamentary Research Services
Directorate for the Library
On-site and Online Library Services Unit
BRU - ASP 05D052 - Tel. +32 228 42050
neil.murray@ep.europa.eu
www.europarl.europa.eu