Συνεδρίαση ΕΕΕΚ για την πλήρωση μιας θέσης Kαθηγητή στο Τ.Α.Β.Μ. στη βαθμίδα του Επίκουρου

Έναρξη Απρίλιος 25, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 30, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Συνεδρίαση ΕΕΕΚ Εκλογή -Βιβλιοθηκονομία- Πρότυπα Οργάνωσης και Συστήματα Γλωσσικής Επεξεργασίας Τεκμηρίων-.pdf152.77 KB

Συνεδρίαση ΕΕΕΚ για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα Οργάνωσης και Συστήματα Γλωσσικής Επεξεργασίας Τεκμηρίων»