Ανακοίνωση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σύνθεση και Aξιοποίηση Μουσειακών Χώρων»

Έναρξη Απρίλιος 18, 2016 - Τερματισμός Μάιος 18, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σύνθεση και Aξιοποίηση Μουσειακών Χώρων»

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 18/4/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα «Σύνθεση και Aξιοποίηση Μουσειακών Χώρων» θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη 20 Απριλίου στο Μουσείο των Σέρβων.
Σημείο συνάντησης αιθ. 2.39 στις 12:00.
Ο διδάσκων,
Σταύρος Βλίζος