Αναβολή μαθήματος ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄

Έναρξη Απρίλιος 18, 2016 - Τερματισμός Μάιος 18, 2016 Έληξε

Αναβολή μαθήματος ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 18/4/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
''Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του
ΣΤ΄ εξαμήνου ΄΄Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα΄΄ .
Θα αναπληρωθεί μετά τις διακοπές του Πάσχα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος