Ορκωμοσίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αποφοίτων / 24 ΜΑΪΟΥ 2016

Έναρξη Απρίλιος 13, 2016 - Τερματισμός Μάιος 23, 2016 Έληξε

Ορκωμοσίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αποφοίτων / 24 ΜΑΪΟΥ 2016

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αρμόδια υπάλληλος: Μαρία Μαυρωνά
Τηλ.: 26610 87418
Fax: 26610 87433
E-mail: maurona@ionio.gr Kέρκυρα, 15/4/2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΪΟΣ 2016
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι οι ορκωμοσίες των νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Την Τρίτη 24 Μαίου 2016
Α΄ ορκωμοσία – ώρα 10:00
- Τμήμα Πληροφορικής
- Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας
στην Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας
Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στην Ιόνιο Ακαδημία τρία τέταρτα της ώρας νωρίτερα από την εκάστοτε τελετή για να προετοιμαστούν για την ορκωμοσία.
Επισημαίνουμε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας για την παραλαβή των τηβέννων. Όσοι δεν προσκομίσουν κάποιο αποδεικτικό ταυτότητας δεν θα φορέσουν τήβεννο.
Από την Γραμματεία του Τμήματος