Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για του οποίου τη φυσιογνωμία (σπουδές, υπηρεσίες, έρευνα κ.ά.) μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα του http://www.ionio.gr, απαρτίζεται σήμερα από έξι, ως επί το πλείστον μοναδικά για την Ελληνική Πανεπιστημιακή κοινότητα, Τμήματα οργανωμένα σε τρεις σχολές. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο φοιτούν περίπου 2.000 ενεργοί προπτυχιακοί και 300 μεταπτυχιακοί φοιτητές ενώ υπάρχουν και αρκετοί υποψήφιοι διδάκτορες.
Η ιδιοσυστασία του Ιονίου Πανεπιστημίου αφορά στην ανάπτυξη νέων ιδιόκτητων εξαιρετικών κτηριακών εγκαταστάσεων, όπου στεγάζεται και το Τμήμα μας, στη διασπορά παλαιότερων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός του ευρύτερου, ιστορικού και σύγχρονου, κέντρου της πόλης της Κέρκυρας. Στο Πανεπιστήμιο διδάσκουν σήμερα (Οκτώβριος του 2013) 106 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) καθώς και μικρός αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Το Ειδικό Εργαστηριακό ΔΙδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) απαρτίζεται από 9 μέλη, ενώ το Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) από 12 μέλη. Ακόμα, το Πανεπιστήμιο υποστηρίζουν περίπου 80 στελέχη με διοικητικές, τεχνικές και άλλες αρμοδιότητες.