Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος στο ΠΜΣ

Έναρξη Απρίλιος 6, 2016 - Τερματισμός Μάιος 6, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος στο ΠΜΣ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Κέρκυρα, 6/4/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του κ.Π.Κωσταγιόλα στο Π.Μ.Σ. ΄΄Διοίκηση και Οργάνωση Πολιτισμικών Φορέων΄΄ στην κατεύθυνση ΄΄Μουσειολογία΄΄ δεν θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 12/6/2016.
Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος