Ανακοίνωση για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση

Έναρξη Απρίλιος 4, 2016 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 4, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 4/4/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Το 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου επιθυμεί να απασχολήσει έως δύο φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για πρακτική άσκηση για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το υλικό που διαθέτει προς όφελος της σχολικής κοινότητας. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν θα αναλάβουν την αρχειοθέτηση, την οργάνωση, την ταξινόμηση και την διαχείριση των τεκμηρίων της σχολικής βιβλιοθήκης του Γυμνασίου Περιστερίου.
Η πρακτική άσκηση μπορεί να λάβει χώρα κατά τους μήνες Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου όπου η σχολική μονάδα λειτουργεί καθημερινά, καθώς και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών Ιουλίου-Αυγούστου για 1 μέρα την εβδομάδα όπου η σχολική μονάδα λειτουργεί για υπηρεσιακούς λόγους. Η πρόσβαση στη σχολική μονάδα είναι εύκολη με τη χρήση μετρό και λεωφορείων.
Πληροφορίες: Κοντούλης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210-5014205
Fax: 210-5014205
E-mail:mail@17gym-perist.att.sch.gr
Site: http://17gym-perist.att.sch.gr/
Από την Γραμματεία του Τμήματος