Αλλαγή ημέρας και ώρας στο μάθημα: «Αρχεία Οργανισμών και Επιχειρήσεων».

Έναρξη Απρίλιος 1, 2016 - Τερματισμός Ιούλιος 1, 2016 Έληξε

Αλλαγή ημέρας και ώρας στο μάθημα: «Αρχεία Οργανισμών και Επιχειρήσεων».

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τ/φ:. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 30/03/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Αλλαγή ημέρας και ώρας στο μάθημα: «Αρχεία Οργανισμών και Επιχειρήσεων».
Εφεξής το παραπάνω μάθημα θα γίνεται:
κάθε Τρίτη και ώρα 12.00 – 15.00 (αντί της Τετάρτης 9.00-12.00) στην αίθουσα 2.45.
Έναρξη: 05-04-2016.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.