Επείγουσα ανακοίνωση

Έναρξη Μάρτιος 27, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 27, 2016 Έληξε

Επείγουσα ανακοίνωση

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Κέρκυρα, 28/03/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι παρακάτω πρωτοετείς φοιτητές να περάσουν άμεσα από τη γραμματεία ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2661087418:
Α.Μ. Επώνυμο Όνομα
Β2015110 ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Β2015008 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Β2015035 ΛΟΥΛΟ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Β2015034 ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΑΡΑΧ
Από τη Γραμματεία του Τμήματος