Ορισμός Αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τ.Α.Β.Μ. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Έναρξη Μάρτιος 28, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 28, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Ορισμός αξιολογητών -Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του-.pdf167.08 KB

Ορισμός Αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του»