Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ για το δίμηνο Απριλίου-Μαϊου 2016

Έναρξη Μάρτιος 24, 2016 - Τερματισμός Μάιος 30, 2016 Έληξε

Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ για το δίμηνο Απριλίου-Μαϊου 2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 24/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση
στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής
του ΑΠΘ για το δίμηνο Απριλίου-Μαϊου 2016:
Η Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ προσκαλεί δύο φοιτητές ή φοιτήτριες του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας το δίμηνο Απριλίου-Μαϊου 2016, προκειμένου να απασχοληθούν στη Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης, αποκτώντας δεξιότητες και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους σε θέματα του συστήματος δανεισμού, της καταλογογράφησης, της ταξιθέτησης με το σύστημα LC, εξυπηρέτηση κοινού για έντυπο και ψηφιοποιημένο υλικό.
υπεύθυνη: Όλγα Παντούλη
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 997348
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος