Ανακοίνωση για μια θέση Βιβλιοθηκονόμου

Έναρξη Μάρτιος 21, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 30, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για μια θέση Βιβλιοθηκονόμου

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 21/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ
Στην Szilard Library,EMBL Heidelberg,
Meyerhofstraße 1
69117 Heidelberg
Germany
Tel: +49 6221 387 -8205/ 8215
Fax: +49 6221 387- 98215
Ο παραπάνω οργανισμός δημοσίευσε την ακόλουθη θέση για Βιβλιοθηκονόμο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω ή στο παρακάτω link :
http://www.embl.de/jobs/searchjobs/index.php?ref=HD_00857&newlang=1&b=%2...