Αναπλήρωση του μαθήματος ΄΄Λατινική Διπλωματική΄΄

Έναρξη Μάρτιος 21, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 21, 2016 Έληξε

Αναπλήρωση του μαθήματος ΄΄Λατινική Διπλωματική΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 21/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Την Πέμπτη 24/3/2016 και ώρα 6-9 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος της κ.Β.Ζάχου ΄΄Λατινική Διπλωματική΄΄
Από τη Γραμματεία του Τμήματος