Επαναληπτικές εξετάσεις Α΄ εξαμήνου για το ΠΜΣ ΄΄Τεκμηρίωση κτιροδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων΄΄

Έναρξη Μάρτιος 17, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 17, 2016 Έληξε

Επαναληπτικές εξετάσεις Α΄εξαμήνου για το ΠΜΣ ΄΄Τεκμηρίωση κτιροδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
΄΄ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ΄΄.
Κέρκυρα, 18/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΄΄Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο Αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων΄΄ που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στις προηγούμενες εξετάσεις του Α΄ εξαμήνου, θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εξετάσεις στις 30 Μαρτίου 2016.
Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Καθηγήτρια Α.Σαλή-Παπασαλή
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος