Αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά IV

Έναρξη Μάρτιος 18, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 18, 2016 Έληξε

Αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά IV

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 18/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά IV.
Την Δευτέρα 21/03/2016 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2.42 η δεύτερη αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά IV , ώρα 9-12.
Η διδάσκουσα
Χριστίνα Ηλία,
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος