Συμπληρωματική διδασκαλία του μαθήματος "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του"

Έναρξη Μάρτιος 14, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 14, 2016 Έληξε

Συμπληρωματική διδασκαλία του μαθήματος "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 15/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συμπληρωματική διδασκαλία του μαθήματος
"Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του"
Την Παρασκευή 18-3-2016 και ώρα 18.00 -21.00 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική διδάσκαλία του μαθήματος "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του", στην αίθουσα 2.39
Ο διδάσκων
Δ. Μοσχόπουλος