Έναρξη δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Έναρξη Μάρτιος 14, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 14, 2016 Έληξε

Έναρξη δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληρ.: Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 15/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έναρξη δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.
Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 .
Aπό την Γραμματεία του Τμήματος