Αλλαγή ώρας στο φροντιστήριο ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΊΑΣ

Έναρξη Μάρτιος 15, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 15, 2016 Έληξε

Αλλαγή ώρας στο φροντιστήριο ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΊΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 15/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Αλλαγή ώρας στο Φροντιστήριο Παλαιογραφίας
Στο εξής το Φροντιστήριο Παλαιογραφίας
θα γίνεται :
την ίδια ημέρα (Τετάρτη) αλλά ώρα 14.00 αντί για ώρα 12.00.
Από την Γραμματεία του Τμήματος