Αναβολή μαθημάτων της κ.Ζάχου για την επόμενη εβδομάδα 16 και 17/3/2016

Έναρξη Μάρτιος 11, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 11, 2016 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων της κ.Ζάχου για την επόμενη εβδομάδα 16 και 17/3/2016

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 11/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
"Τα μαθήματα της κ.Ζάχου Βιχελμίνας ΄΄Λατινική Διπλωματική και Λατινική Παλαιογραφία Ι΄΄ δεν θα διδαχθούν την επόμενη εβδομάδα 16 και 17/3/2016. Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος