Για ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. ΄΄Διαχείρισης Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄

Έναρξη Μάρτιος 10, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 19, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf307.89 KB

Για ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. ΄΄Διαχείρισης Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄
13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το ετήσιο ΦΣΔΕΤ αποτελεί πλέον ένα σημαντικό forum νέων ερευνητών στις γνωστικές περιοχές της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Ειδικότερα, το 13ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Θα ήταν χαρά μας μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος Διαχείρισης Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες του Ιονίου Πανεπιστημίου να συμμετάσχουν στο συνέδριο παρουσιάζοντας κάποια εργασία τους ή τμήμα της ερευνητικής τους δουλειάς.
Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου είναι:
- Διοίκηση Παραγωγής
- Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
- Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
- Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
- Οργανωσιακή Ψυχολογία
- Business Intelligence
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
- Πράσινη Επιχειρηματικότητα
- Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
- Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
- Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
- Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
- Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού
- Διαχείριση Γνώσης
- Data Mining & Business Analytics
- Ψηφιακή Καινοτομία & E-Business
- Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
- Διαδίκτυο και Ασφάλεια Δεδομένων
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων(περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000 – 5000 λέξεων) είναι η 02/04/2016. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση υποβολής περιλήψεων Call for Papers ή στο site του συνεδρίου http://fsdet.dmst.aueb.gr. Όσοι ερευνητές/υποψήφιοι διδάκτορες/φοιτητές επιθυμούν να συστήσουν θεματικές συνεδρίες (sessions) μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ η οργανωτική επιτροπή συγκροτείται από φοιτητές του τμήματος.