Αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά ΙV

Έναρξη Μάρτιος 7, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 7, 2016 Έληξε

Αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά ΙV

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά IV
Για το μάθημα Αγγλικά ΙV, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση την Πέμπτη 10/03/2016 , ώρα 9-12 στην αίθουσα 2.42.
Η διδάσκουσα
Χριστίνα Ηλία
Μέσω Γραμματείας