Ανακοίνωση αναβολής και αναπλήρωσης των μαθημάτων του κ.Μοσχόπουλου

Έναρξη Μάρτιος 7, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 7, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση αναβολής και αναπλήρωσης των μαθημάτων του κ.Μοσχόπουλου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7/3/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
"Τα μαθήματα του κ. Μοσχόπουλου "Κυβερνητικά Δημοσιεύματα" και "Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του" δεν θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Μαρτίου 2016 αντίστοιχα, λόγω ασθένειας. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων".
Ο Διδάσκων
Δ. Μοσχόπουλος
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος