Κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας για το ακ.έτος 2017-2018

Έναρξη Ιούλιος 5, 2017 - Τερματισμός Δεκέμβριος 20, 2017

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας για το ακ.έτος 2017-2018

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ΤΑΒΜ ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Ιανουάριος 23, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 23, 2017 Έληξε

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας ακ.έτους 2016-2017

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Νοέμβριος 27, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 27, 2016 Έληξε

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας ακ.έτους 2016-2017

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τ.Α.Β.Μ. ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Έναρξη Οκτώβριος 3, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 20, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τ.Α.Β.Μ. ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιονίου Παν/μίου ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Ιούλιος 13, 2016 - Τερματισμός Δεκέμβριος 18, 2016 Έληξε

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιονίου Παν/μίου ακ.έτους 2016-2017