Κατατακτήριες εξετάσεις ακ.έτους 2018-2019 για το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας

Έναρξη Μάιος 29, 2018 - Τερματισμός Δεκέμβριος 29, 2018

Κατατακτήριες εξετάσεις ακ.έτους 2018-2019 για το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιο/νομίας και Μουσειολογίας