Αναβολή μαθήματος "Διατήρηση Υλικού"

Έναρξη Μάρτιος 1, 2016 - Τερματισμός Απρίλιος 1, 2016 Έληξε

Το μάθημα "Διατήρηση Υλικού" του Η' εξαμήνου δεν θα διδαχθεί αύριο Τετάρτη 2.3.2016.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων,
Γιάννης Παπαδάκης
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος