Αναβολή - αναπλήρωση εργαστηρίου Μεταδεδομένων 2/3/2016

Έναρξη Φεβρουάριος 29, 2016 - Τερματισμός Μάρτιος 29, 2016 Έληξε

Ανακοινώνεται ότι το εργαστήριο μεταδεδομένων που ήταν να γίνει Τετάρτη, 2/3/2016 στις 16.00-18.00 αναβάλλεται για την Τρίτη, 8/3/2016, 16.00-18.00.

Ο διδάσκων,
Γιάννης Παπαδάκης