Ανακοίνωση για τον Β΄ κύκλο της πρακτικής άσκησης

Έναρξη Φεβρουάριος 18, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 20, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για τον Β΄ κύκλο της πρακτικής άσκησης

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 18/2/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Για τον Β΄ κύκλο της πρακτικής άσκησης
Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τον Β' κύκλο της πρακτικής τους άσκησης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος (εαρινού) εξαμήνου μπορούν να συνεργάζονται μαζί μου κάθε Τρίτη 12-1μμ.
Σημ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο είναι ο φορέας φιλοξενίας της πρακτικής να εδρεύει στην Κέρκυρα και οι ώρες και μέρες απασχόλησης των φοιτητών να μην συμπίπτουν με ώρες και μέρες διδασκαλίας των υποχρεωτικών τους μαθημάτων, όπως αυτές αποτυπώονονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Σοφία Στάμου
Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης