Εθελοντική εργασία στο μουσείο Μπενάκη

Έναρξη Φεβρουάριος 15, 2016 - Τερματισμός Μάρτιος 15, 2016 Έληξε

Το Μουσείο Μπενάκη αναζητά δύο πτυχιούχους Τμήματος / Σχολής Βιβλιοθηκονομίας για εθελοντική απασχόληση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος (οδός Κουμπάρη 1, 106 74 Αθήνα).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Επεξεργασία και διαχείριση παραδοσιακών βιβλιοθηκονομικών συστημάτων (καταλογογράφηση, ταξινόμηση κ.λπ.).
Eπεξεργασία και διαχείριση αυτοματοποιημένου βιβλιοθηκονομικού συστήματος και ψηφιακού υλικού.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο Τμήματος / Σχολής Βιβλιοθηκονομίας από Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή επισήμως αναγνωρισμένος αντίστοιχος τίτλος ισότιμης σχολής του εξωτερικού.
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Certificate in Advanced English ή ανώτερου).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Δημήτρης Αρβανιτάκης
Τηλ. 210-3671028
Email: arvanitakis@benaki.gr