Αναβολή μαθημάτων της κ. Α.Νικηφόρου για αυτήν την εβδομάδα , από 15/2/ έως και 19/2/2016 λόγω ασθενείας

Έναρξη Φεβρουάριος 15, 2016 - Τερματισμός Μάρτιος 15, 2016 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων της κ. Α.Νικηφόρου για αυτήν την εβδομάδα , από 15/2/ έως και 19/2/2016 λόγω ασθενείας

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 15/2/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Αυτήν την εβδομάδα δεν θα γίνουν τα μαθήματα της κ.Α.Νικηφόρου διότι θα βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, λόγω ασθενείας.
Η διδάσκουσα
Mέσω Γραμματείας του Τμήματος