Ανακοίνωση του Συλλόγου Φοιτητών Τ.Α.Β.Μ./ Κοπή πίτας

Έναρξη Φεβρουάριος 15, 2016 - Τερματισμός Μάρτιος 15, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση του Συλλόγου Φοιτητών Τ.Α.Β.Μ./Κοπή πίτας

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 15/2/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
του Συλλόγου Φοιτητών, Φοιτητική Συνέλευση.
Την Τρίτη στις 17:30 μ.μ., στην αίθουσα, 2.39, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Φοιτητικού συλλόγου του τμήματός μας. Στις 18:00 μ.μ. τις ίδιας μέρας και στην ίδια αίθουσα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη φοιτητική συνέλευση για των νέο χρόνο. Θέματα: Παρουσίαση προτάσεων για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και συζήτηση τους με τους φοιτητές , έλλειψη διδακτικού προσωπικού στο αντικείμενο της Αρχειονομίας, Νόμος Φίλη για την παιδεία.
Δ.Σ. Συλλόγου Φοιτητών ΤΑΒΜ.